לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

שחרור מוקדם לאסיר בעבירות שוד

ועדת השחרורים בבית הסוהר דמון מורה על קבלת הבקשה ומורה על שחרורו של אסיר המרצה עונש מאסר שני בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות.

מדובר באסיר שזהו מאסרו השלישי. האסיר הורשע במסגרת שני כתבי אישום בביצוע עבירות של שוד בנסיבות מחמירות ועבירות רכוש נוספות הושת עליו בבית המשפט המחוזי בחיפה עונש מאסר של 44 חודשים, הכולל הפעלה של מאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד כנגדו במסגרת הרשעותיו הקודמות.

במסגרת כתב אישום אחד הורשע האסיר בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות כך שיחד עם אחרים לשדוד עסק תוך שהשתמשו בגז פלפל והכו את המתלוננים. 

במסגרת כתב אישום אחר הורשע בעבירות רכוש, פריצה לבניין, התפרצות למגורים, היזק לרכוש ועבירות תעבורה נוספות.

במסגרת שני התיקים הללו נדון האסיר לעונש מאסר של 44 חודשים בסך הכל. 

האסיר אשר היה בעל עבר פלילי קודם וריצה בעברו שני מאסרים קודמים לא עמד מעולם בפני ועדת השחרורים ולא ביקש מעולם שחרור מוקדם. 

האסיר פנה למשרד עורך הדין נדב גרינוולד בזמן ריצוי עונש המאסר. 

ועדת השחרורים מקבלת את הבקשה ומורה על שחרורו המוקדם

האסיר ריצה את עונשו בבית הסוהר "דמון" וביקש לעלות לדיון בפני ועדת השחרורים.

במהלך הדיון התנגדה המדינה לשחרורו המוקדם. המדינה הפנתה את הועדה לכך שלאסיר במהלך מאסרו היו עבירות משמעת, באחת מהן הוא תקף אסיר אחר. עוד נטען כי האסיר לא משולב בסבב חופשות וכי יש כנגדו מידע מודיעיני המצביע על מעורבות שלילית ולכך שלא שינה את התנהגותו העבריינית גם בין תחומי בית הסוהר. 

המדינה טענה כי מדובר במי ששוחרר ממאסרו הקודם רק חמישה חודשים לפני שביצע את העבירות נשוא המאסר הנוכחי וכי גם המאסרים המותנים לא הביאו לכך שהוא יירתע מביצוע עבירות נוספות. עוד נטען כי משטרת ישראל מתנגדת לשחרורו המוקדם.

האסיר באמצעות עו"ד נדב גרינולד טען כי לדעתו יש לקבל את הבקשה. נטען כי אין מקום לקבל את טענות המדינה לגבי עבירות המשמעת שכן הן נעשו ממש בסמוך לכניסתו למאסר ואין בהן כדי להשליך על ההליך הטיפולי אותו עבר בבית הסוהר. 

עורך הדין גרינולד הפנה לדרך השיקומית הארוכה שעבר האסיר במהלך מאסרו האחרון, לקבוצות הטיפוליות הרבות שבהן לקח חלק, לכך שמדובר באסיר שגורמי הטיפול בשב"ס סוברים כי הפיק תועלת רבה מההליך הטיפולי. 

עוד הוצגה ולעדה תוכנית הרשות לשיקום האסיר אשר נותנת מענה לכל צרכיו הטיפוליים

ועדת השחרורים, בראשות כבוד השופט דימוס וגנר קיבלה את הבקשה – "מצאנו, לא בלי לבטים וזאת לנוכח דוחות המידע הסודיים שהוצגו לעיונינו באשר לבחינת התנהגותו של האסיר בתחילת מאסרו, אולם לנוכח הדוחות החיוביים של העו"ס וגורמי הטיפול והתרשמותם כמו גם התרשמות רש"א שמצאה לנכון להגיש תוכנית שיקום באיזוק אלקטרוני, שיש להשיב על שאלה זו בחיוב."

אסיר המרצה עונש מאסר שלישי, בעבירות רכוש חמורות ובעבירה של שוד בנסיבות מחמירות זוכה לשחרור מוקדם, כאשר נותרה תקופה של כ-19 חודשים לריצוי בפועל. 

ועדת השחרורים מקבלת את הבקשה וקובעת כי יש להורות על שחרורו המוקדם של האסיר מהמאסר.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית