contact-us צור קשר

מכתב יידוע לחשוד

החקירה הושלמה, הראיות נאספו והחומרים הועברו לבחינה נוספת, הפעם של רשויות התביעה. זהו השלב שבו צפויה להתקבל ההחלטה האם אכן יוגש כתב אישום, אבל ישנו עוד צעד אחד חשוב ומקדים: הגשת מכתב יידוע לחשוד. על פי החוק, מכתב זה מאפשר לחשוד להגיב בתוך 30 יום ולהסביר מדוע לדעתו יש להימנע מהגשת כתב האישום. אם קיבלתם את המכתב ואתם לא ממש בטוחים מה עושים עכשיו, זה הזמן לפנות לייעוץ משפטי איכותי. הצוות המנוסה של משרד עו"ד נדב גרינולד יבחן את פרטי התיק שלכם לעומק, יסייע בבניית אסטרטגיה נכונה ובעיקר יעזור לכם להיערך לקראת המשך ההליכים.

 

מכתב יידוע לחשוד – מה אומר החוק?

החוק בישראל מגדיר כיצד יש לנהוג ומה ההליך המקובל ביחס להגשת מכתב יידוע לחשוד:

  • הפרקליטות תשלח את המכתב לחשוד ותיידע אותו באשר לקבלת חומרי החקירה, תוך שהיא מאפשרת לחשוד לפנות ישירות לבירורים שונים וכן להצגת הטיעונים המרכזיים
  • מכתב היידוע לחשוד יישלח באמצעות דואר רשום בלבד ולזכות החשוד יעמדו 30 יום לספק מענה בכתב
  • במקרים מסוימים תיתכן הגשת כתב אישום לפני שתתקבל התגובה, בפרט כאשר הנסיבות מצדיקות זאת

חשוב להבין שמדובר בזכות יסוד המוכרת היטב במשפט הישראלי, והיא קיימת מתוך ההבנה שאם אכן יוגש כתב אישום – הרי שיש בכך מספיק כדי להסב לחשוד (או לנאשם) פגיעה של ממש. מכתב יידוע וזכות השימוע מאפשרים לו להשמיע את טיעוניו ולנסות להשפיע על ההחלטה באמצעים העומדים לרשותו.

 

נדב גרינולד – ליווי משפטי מקצועי בתחום הפלילים

החוק אמנם מתיר לכל אדם להגיב באופן ישיר ועצמאי לחלוטין כאשר הוא מקבל מכתב היידוע לחשוד, אבל ההמלצה היא להימנע מצעד כזה. זאת משום שלרוב, הטענות המשפטיות מורכבות יותר ומחייבות מענה מדויק מאוד, הן בכל הקשור לניסוח הטענות והן בכל הקשור למועד התגובה. למעשה, זכויות כמו מכתב יידוע או שימוע טרם הגשת כתב אישום הן זכויות שאפשר ונכון לנצל באופן אופטימלי כדי לצמצם נזקים בשלב מוקדם יותר, ועם הייעוץ המשפטי והליווי של משרד עו"ד נדב גרינולד תעשו זאת טוב יותר.