contact-us צור קשר

תחומי התמחות

משפט פלילי

כל מפגש עם רשויות החוק הוא מפגש לחוץ וטעון רגשית, יש שיאמרו כי עצם ההליך הוא זה הגורם לתחושת ה-אי נוחות השוררת אצל החשודים בכך שכל מילה אשר יוציאו מהפה תהה חשיבות מכרעת בהמשך ההליך.

המשרד מעניק ללקוחותיו, קטינים ובגירים כאחד, ייצוג מתחילתו של ההליך עוד בשלבי החקירה והמעצר דרך הליכי שימוע עד לסופו בהחלטת בית המשפט בעניינו של הלקוח. כל לקוח מקבל טיפול צמוד בהתאם לצרכיו.

בתחום המשפט הפלילי, מתמחה משרדנו בטיפול בעבירות:

תעבורה

עבירות הקשורות לנהיגה בכבישים כוללות עונשים רבים ומגוונים, במקרים קיצוניים תיקים מתחום התעבורה יכולים בקלות להפוך להיות תיקים בהם מעל ראשו של הלקוח מרחף עונש של מאסר בפועל. בתחום דיני התעבורה, מתמחה משרדנו בטיפול:

 • נהיגה בשכרות.
 • נהיגה תחת השפעת סמים.
 • נהיגה בזמן פסילה.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה.
 • עבירות מהירות.
 • תאונות דרכים.
 • תאונות קטלניות.
 • ביטול פסילה מנהלית.
 • פסילה עד לתום ההליכים.
 • עקיפות מסוכנות.
 • פסילה של משרד הרישוי עקב נקודות.
 • המרב"ד – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

משפט מנהלי

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג מקצועי מול רשויות המדינה ובעלי קשר ישיר להליך הפלילי.

בתחום המשפט המנהלי, מתמחה משרדנו בטיפול:

 • ייצוג בפני ועדת השחרורים – "שליש".
 • ייצוג בעתירות אסיר.
 • החלטה על הפסקת עבודות שירות.
 • עתירות כנגד הממונה על כלי ירייה.
 • צו סגירה מנהלי לעסקים.
 • ייצוג בפני ועדת מומחים ארצית למתן פטור לעברייני מין.

המשפט הצבאי

מערכת המשפט בצבא היא מערכת משפט עצמאית ושונה ממערכת המשפט הנהוגה במדינת ישראל. לצבא ישם גופים אוטונומיים, בלתי קשורים, האחראיים על חקירה, העמדה לדין ושפיטה. בנוסף לחוק הפלילי של מדינת ישראל שחל בתחומי המדינה, למערכת הצבאית ישנו חוק ייחודי המגדיר את המסגרת הפלילית בצבא – חוק שיפוט צבאי החל על כל המשרתים בצבא.

הדיון לפי חוק שיפוט צבאי נערך בבתי דין צבאיים. לבתי דין אלה יש את הסמכות מקבילה לשפוט כל חייל המשרת בצה"ל, בשירות סדיר או מילואים, בגין כל עבירה שמעוגנת בחוקי המדינה גם אם אינן לפי חוק שיפוט צבאי.

לבתי הדין הצבאיים גם הסמכות לשפיטת נאשמים שאינם משרתים בצה"ל, בין היתר אזרחים עובדי צה"ל, אזרחים שביצעו עבירה הקשורה לצבא או אנשי מילואים שבזמן הדיון בעניינם אינם משרתים שירות פעיל.

המשרד מעניק ללקוחותיו שירות ומטפל בכל הנוגע ל:

חקירת מצ"ח, מחיקת רישום פלילי צבאי, נפקדות ועריקות, עבירות סמים בצבא, עבירות התנהגות ואלימות, עבירות מין בצבא, עבירות תנועה בצבא, פגיעה בביטחון המדינה, הוצאת נשק וסחר בנשק, גניבה וביזה בצבא, התעללות ושררה כלפי פקודים, שימוש בלתי חוקי בנשק, פגיעה עצמית, אלימות כלפי פלסטינאים, זיוף ימי מחלה ועוד.