לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

תקיפה בנסיבות מחמירות

מה זו עבירת תקיפה? ומה העונש עליה?

על פי סעיף 378 לחוק העונשין, אדם ייחשב כמי שביצע עבירת תקיפה אם הכה אדם אחר, נגע בו, דחף אותו או הפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.

בהתאם לחוק, ישנן מספר דרגות חומרה בעבירת התקיפה : הרמה הנמוכה ביותר קרויה – תקיפת סתם. מעליה נמצאת עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. והדרגה הגבוהה ביותר היא עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות.

תקיפה סתם

עבירה של תקיפה בדרגת חומרה קלה מכונה תקיפה סתם, תקיפה אשר לא גרמה לחבלה לאדם. למשל, דחיפה של אדם, יריקה על אדם, סטירה או אגרוף מבלי שנגרם נזק.

בעבירה של תקיפה סתם, קובע החוק כי העונש בצידה הוא מאסר של עד שנתיים.

עבירה של תקיפה סתם היא דרגת התקיפה הנמוכה ביותר, ישנן עבירות נוספות בעלות חומרה יתרה, דוגמת, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה הגורמת חבלה חמורה, תקיפה בנסיבות מחמירות, פציעה ועוד.

תקיפה הגורמת חבלה של ממש

במידה ומהתקיפה נגרמה לנפגע חבלה של ממש, מדובר בעבירה חמורה יותר, שהעונש בצידה עומד עד שלוש שנות מאסר.

מדובר בעבירה שבה לנפגע נגרמה חבלה המוגדרת על פי החוק כמכאוב, מחלה או ליקוי גופני בין אם קבוע ובין אם חולף.

כלומר, כל נזק, ואפילו הקטן ביותר שנגרם לנפגע, למשל, כאב חולף באזור מסוים בגוף שנגרם עקב אירוע התקיפה, עולה לכי גרימת חבלה על פי החוק.

מהי תקיפה בנסיבות מחמירות

סעיף 382 לחוק העונשין קובע מספר נסיבות מחמירות שבהתקיימותן הן למעשה מקימות חומרה יתרה למי שביצע עבירה של תקיפה סתם או עבירה של תקיפה הגורמת חבלה.

כך למשל, קובע החוק כפל עונש למי שביצע עבירה של תקיפת סתם כלפי בן או בת זוגו, לרבות ידוע בציבור או כלפי קטין או חסר ישע עליו היה אחראי.

כלומר, ארבע שנות מאסר למי שביצע עבירה של תקיפת סתם בנסיבות מחמירות.

בנוסף, קובע החוק עונש מאסר של עד שש שנים, למי שביצע עבירה של תקיפת בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, שגרמה חבלה של ממש.

מה זו עבירת תקיפה הגורמת חבלה חמורה? ומה העונש עליה?

החוק קובע עונש של עד שבע שנות מאסר כלפי מי שתקף אדם אחר וגרם לו לחבלה חמורה.

מה היא תקיפה?

על פי סעיף 378 לחוק העונשין, אדם ייחשב כמי שביצע עבירת תקיפה אם הכה אדם אחר, נגע בו, דחף אותו או הפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.

מה זה חבלה חמורה?

גרימת חבלה העולה עד לכדי סכנה או פגיעה העלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנפגע או בנוחותו, או גרימת חום קבוע או פגיעה קשה באחד מאיברי גופו, בקרום או באחד מחושיו, החיצוני או הפנימי של הנפגע.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית