לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

סחר בסמים – ביטול הרשעה

עורך דין פלילי – נדב גרינוולד

בשנת 2014, במסגרת חיפוש על פי צו שנערך בביתו של לקוח המשרד, תושב המרכז, נמצא כי הוא מחזיק כ-24 גרם של סם מסוכן מסוג קנאביס וכן נמצאו במרפסת הבית כלים להכנת סם מסוכן, בתי מנורה, חומרי דישון, שנאי מתח ומשקל אלקטרוני, בהם התכוון הנאשם לעשות שימוש על מנת לגדל קנאביס בביתו.

הנאשם נלקח לתחנת המשטרה שם נחקר ושוחרר לביתו בסיום החקירה, כאשר מכשיר הטלפון הסלולרי שלו נותר בתחנת המשטרה. לאחר מספר ימים ולאחר שהתקבל צו בית משפט, בוצעה פעולת חקירה הכוללת חדירה למכשיר הטלפון ואיתור הודעות במכשיר.

במכשיר הטלפון, נמצאו מספר הודעות המעלות חשד לביצוע עבירה של סחר בסמים מצד הנאשם והוא זומן לחקירה נוספת שם הוצגו לו הודעות אלה.

מההודעות עלה כי במספר הזדמנויות מכר הנאשם סם מסוכן מסוג קנאביס לחבריו הקרובים.

עם סיום החקירה ואיסוף הראיות שכלל את זימון חבריו של הנאשם לחקירה, הוחלט להגיש כנגדו כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב.

בשנת 2016, הוגש כנגד הלקוח כתב אישום חמור מאוד אשר ייחס לו תחילה מספר נכבד של עבירות סחר בסמים, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם מסוכן.

כתב האישום ייחס לנאשם כי במספר מקרים מכר קנאביס לשניים ממכריו הקרובים תוך כדי קבלת תמורה כספית.

  • סחר בסמים – פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על כל פעולה של סחר, מכירת סם מסוכן. העונש בצידה של עבירה זו הוא עד ל-20 שנות מאסר,עונש חמור מאוד. פקודת הסמים אינה עושה הבחנה בין סוג הסם, בין מי שמכר קנאביס למי שמואשם במכירתו של סם "קשה", הפקודה גם אינה מבחינה בין סחר למטרת עשיית רווח כספי לבין סחר המכונה "סחר חברתי", אדם המוכר סם מסוכן לחבר קרוב או לבן משפחה.
  • החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית – בעניינו של הלקוח דובר בכמות של 24 גרם קנאביס, כמות הגדולה מהכמות המוגדרת על פי פקודת הסמים כמות לצריכה עצמית של קנאביס – 15 גרם. ולכן, יחד עם עבירת הסחר, בחרו לייחס ללקוח המשרד גם עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירה שהעונש בצידה הוא עד 20 שנות מאסר.
  • החזקת כלים להכנת סם מסוכן – אותם הכלים שנתפסו במרפסת ביתו של הלקוח, יחד עם כוונתו לעשות בהם שימוש ולנסות ולגדל קנאביס בביתו הביאו את המדינה לכלול בכתב האישום גם עבירה של החזקת כלים להכנת סם מסוכן. עבירה שהעונש שבצידה הוא עד 20 שנות מאסר.

מדובר בעבירות חמורות מאוד, שבצידן ענישה מהמחמירה שבספר החוקים.

לאחר הגשת כתב האישום, פנה הנאשם ושכר את שירותי המשרד.

בסיום בחינת חומר החקירה בתיק, עדויות הקונים וההודעות של הלקוח בתחנת המשטרה פנה משרדנו ליחידת התביעות והציג בפניהם מספר כשלים בחומר הראיות.

ביחידת התביעות המשטרתית, לאחר בחינת הכשלים, הסכימו לתקן את כתב האישום ולמחוק ממנו חלקים מהותיים. בסופו של יום, כתב האישום המתוקן ייחס ללקוח המשרד מכירה של קנאביס לאדם אחד, חבר קרוב, בשתי הזדמנויות שונות בלבד, יחד עם עבירה של החזקת קנאביס בכמות לצריכה עצמית ועבירה של החזקת כלים.

בנוסף, ומאחר וללקוח היה תיק נוסף פתוח שטרם הוגש בו כתב אישום, בעבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל של גרמים בודדים לצריכה עצמית, הוסכם כי גם תיק זה יצורף וידון בפני בית המשפט.

הנאשם הודה בכתב האישום המתוקן אשר לא כלל כל הסכמה לעונש והוא הופנה לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר שלאחריו יטענו הצדדים בפני בית המשפט והעונש ייקבע על ידו.

במעמד דיון זה, ביקש משרדנו כי שירות המבחן יבחן גם את אפשרות ביטול הרשעתו של הלקוח.

אם אדם הודה בביצוע עבירה פלילית, אז איך ניתן לבטל את הרשעתו?

אי הרשעה:

סיום הליך פלילי בדרך של ביטול הרשעה הוא בגדר חריג. למרות שנמצא כי נאשם ביצוע עבירה פלילית עדיין מחליט בית המשפט כי אין מקום להותרת כתם פלילי על עברו ובוחר לסיים את ההליך באי הרשעה.

להרשעה פלילית יש השלכות פוגעניות על עתידו של אדם. כאשר עסקינן באדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי, עצם הרשעתו בדין יכולה לפגוע פגיעה משמעותית בעתידם, החל מפגיעה בשם טוב ובדימוי עצמי ועד לפגיעה כלכלית בפרנסתו של אדם.

הרשעה בפלילים יכולה למנוע מאדם מלעסוק במקצועות מסוימים, לפגוע בסיכויי קבלתו למשרה מסוימת, למנוע ממנו מלהחזיק בכלי ירייה ברישיון, לנהוג ברכב ציבורי, לקבל אשרת כניסה למדינות ועוד.

כאשר אדם מורשע בעבירה פלילית, תיעוד ביצוע העבירה במרשמו הפלילי ילווה אתו פרק זמן ארוך תקופה מצטברת של 17 שנים – תקופת התיישנות של 7 שנים ותקופת מחיקה של 10 שנים.

במידה והליך פלילי הסתיים באי הרשעה, הרישום הפלילי ילווה את מבצע העבירה לפרק זמן של 5 שנים בלבד, שלאחריו ימחק.

סיום ההליך פלילי בדרך של אי הרשעה:

הלקוח זומן לשירות המבחן ונפגש מספר פעמים עם קצין מבחן. במסגרת מפגשים אלה התבקש הלקוח למסור בדיקות שתן על מנת לבחון האם הוא ממשיך לעשות שימוש בסמים.

התקבל תסקיר שירות מבחן אשר סקר אודות הלקוח, פירט על מצבו האישי, מצבו המשפחתי, התנהלותו במסגרת שירות המבחן, תוצאות בדיקות השתן, הסיכוי שיחזור על ביצוע העבירה, התייחסותו לעבירה וסיכויי שיקומו.

בסיום התסקיר, בחן שירות המבחן האם קיים נזק קונקרטי לעתידו האישי או המקצועי של הלקוח והביא את המלצתו לענישה בפני בית המשפט.

חובה לציין כי בית המשפט אינו כפוף להמלצות שירות המבחן והוא יכול גם להחליט בניגוד להמלצת שירות המבחן.

בדיון שהתקיים בפני בית המשפט טענה התביעה המשטרתית כי יש להטיל על לקוח המשרד ענישה שלא תפחת מששה חודשי מאסר אשר יכול וירוצו במסגרת של עבודות שירות.

לעומת זאת, בדיון הטיעונים לעונש, טען משרדנו כי לאור תסקיר שירות המבחן והפגיעה הקונקרטית בעתידו של הנאשם יש מקום להורות על ביטול הרשעת.

במעמד הדיון הוצגו בפני בית המשפט נתוניו האישיים של הנאשם. עובדת היותו אדם נורמטיבי, איש משפחה, אשר הפסיק לעשות שימוש בסמים מזה תקופה ארוכה וכי עבודתו כאדריכל יכול ותיפגע באם יחליט בית המשפט שלא לבטל את הרשעתו.


התוכן באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, אין בו בכדי להוות ייעוץ משפטי מטעם עורך דין או תחליף לו. השימוש וההסתמכות על התוכן הנמצא באתר הם באחריות המשתמש בלבד.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית