לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

איומים – שינוי עילת סגירה ל"אין אשמה"

איומים- שינוי עילת סגירה ל"אין אשמה"

לקוחת המשרד נחקרה תחת אזהרה בתחנת משטרת עפולה בחשד לביצוע עבירת איומים.

חוק העונשין קובע בסעיף 192 את עונשו של המאיים על אדם אחר :

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

___________________________________________________________________

לקוחת המשרד נחקרה בתחנת משטרת עפולה בחשד לכך שלטענת התלונן, במהלך שנת 2013 הלקוחה איימה עליו וקיללה אותו.

____________________________________________________________________

 

תיק פלילי יכול להיסגר באחת משלושת עילות הסגירה, כאשר לכל אחת מהן משמעות אחרת:

  1. סגירת תיק מחוסר בראיות –אין די בראיות שנאספו על מנת לגבש תשתית ראייתית המספיקה להעמדה לדין. אם לאחר בדיקת כל הראיות בתיק מגיעים למסקנה כי אלו מותירות ספק לגבי חפותו של החשוד אזי יש לסגור את התיק בעילה זו.
  2. נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (חוסר עניין לציבור) –  כלומר נמצאו ראיות אך חומרת המעשה והנסיבות  הן כאלה המצדיקות את סגירת התיק הפלילי. ככל שהמעשה והנזק שנגרם בפועל למתלונן חמורים יותר,  כך תהיה הנטייה להעמיד לדין. בשלב זה ניתן משקל גם לנסיבות האישיות של החשוד בביצוע העבירה כגון גילו, מצבו הבריאותי, עברו הפלילי וכדומה.
  3. "אין אשמה פלילית" – לאחר איסוף הראיות ובחינת חומרי החקירה לא עולה כל חשד כי בוצעה עבירה פלילית.

 

במקרים בהם המשטרה מחליטה על סגירת התיק בעילות של חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, על אף העובדה כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד כלומר יופיעו ברישום הפלילי.

לעומת זאת, היה והמשטרה, לאחר בחינת הראיות, מחליטה על סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה, יימחק רישומו של התיק מהרישום המשטרתי.

 

בהתאם לחוק הסדר הדין הפלילי, במקרים בהם המשטרה מחליטה על סגירת התיק כנגד חשוד, מכל עילה שהיא, המשטרה מחויבת בשליחת הודעה, הן לחשוד והן למתלונן, באשר להחלטה על סגירת התיק. לרוב המשטרה מפרטת את עילת הסגירה, אך לעיתים המשטרה מיידעת את החשוד כי יש באפשרותו לפנות לתחנה לשם בירור.

 

כך קובע סעיף 62(ב) (1):

" על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי החשוד רשאי לברר את עילת סגירת התיק באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על ידי המשטרה ושפורטו בהודעה".

 

עם העברת המכתב האמור, עומדת בפני אותו אדם שכנגדו התיק נסגר, האפשרות לפנות אל הגורם שהחליט על סגירת התיק, בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה.

 

על אף תחושת הרווחה שחש אותו אדם שתיק כנגדו נסגר, אולם יש לזכור כי התיק עדיין יופיע ברישום הפלילי המשטרתי. רישום זה לא אחת מהווה העובדה שסגירת תיק אכן מביאה מכשול גדול עבור רבים הן מבחינת תעסוקתית והן במישורים נוספים.

הסתייעות בעו"ד עם הידע, השפה המשפטית, הכלים והניסיון בבקשות מסוג זה יביא להגדלת הסיכויים לקבלת הבקשה לסגירת התיק בעילה של "אין אשמה" ומחיקתו מהרישום הפלילי.

בקשה לשינוי עילת סגירה מוגשת מכח סעיף 64 לחוק הסדר הדין הפלילי המעגן את זכויותיו של חשוד לפנות בבקשה האמורה.

____________________________________________________________________

הלקוחה פנתה למשרדנו לשם סיוע בהגשת הבקשה לשינוי עילת הסגירה.

בתום הפגישה עם הלקוחה, צוות המשרד פנה למשטרת עפולה בבקשה לצילום תיק החקירה. לאחר בחינה מדוקדקת של הראיות , פנה צוות המשרד בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה מחוסר בריות לאין אשמה. במטרה להביא למחיקתו של התיק מרישומי המשטרה.

בבקשה המפורטת טען צוות המשרד בין יתר:

  • הלקוחה , אחות במקצועה נעדרת כל עבר פלילי.
  • הלקוחה לא נחקרה תחת אזהרה ואף לא נגבתה ממנה כל עדות.
  • מעדותו של המתלונן כלל לא מתגבשת עבירה של איומים ומדובר בקללות על רקע של גירושים במשפחה שההליך הפלילי כלל אינו המסגרת לבירור מקרה זה.
  • הודעה על סגירת התיק נודעה ללקוחה רק בחלוף כ-5 שנים ממועד הגשת התלונה.

 

לאחר בחינת הבקשה הוחלט בתחנת משטרת עפולה לקבל את מלוא הטענות אשר הועלו על ידינו בבקשה, והוחלט על סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה".

 

המשמעות של סגירת התיק ב"חוסר אשמה" הינה מחיקתו של התיק מהרישום המשטרתי של הלקוח ומחיקת הכתם על עברו שהיה בו כדי לפגוע  בעתידו.

משרד עורך דין פלילי – נדב גרינוולד

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית