לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

איומים – סגירת תיק מחוסר אשמה!

לקוח המשרד נחקר תחת אזהרה בתחנת משטרת מוריה בירושלים בחשד לביצוע עבירת איומים.

חוק העונשין קובע בסעיף 192 את עונשו של המאיים על אדם אחר:

המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים.

לקוח המשרד נחקר בתחנת משטרת מוריה בחשד לכך שבמהלך שנת 2019 איים הלקוח על עובד מצוות בית החולים "הדסה עין כרם" בכך שהתקרב אליו פיזית אליו ואמר "אתם לא יודעים מי אני יש לי אקדח  ואני אטפל בך".

האירוע האמור התרחש כאשר אביו של הלקוח היה מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים כאשר היה במצב קשה עקב קריסת מערכות. תחילתו של אירוע בפניית אמו של הלקוח לאחות במחלקה בבקשה כי זו תעטה מסכה וכפפות נקיים טרם הטיפול באבי הלקוח על מנת למנוע זיהומים.  המתלונן הגיח מחדר אחר והחל בצעקות לעבר הלקוח ואמו באומרו "אתה לא יודע מי אני לא תתעסק איתי". בתגובה פעל הלקוח כאמור.

הלקוח עוכב לתחנת המשטרה לצורך חקירתו באזהרה. לאחר חקירת המעורבים בפרשה הוחלט לבסוף ע"י תחנת משטרת מוריה ירושלים על אי העמדת הלקוח לדין ועל סגירת התיק.

תיק פלילי יכול להיסגר באחת משלושת עילות הסגירה, כאשר לכל אחת מהן משמעות אחרת:

  • סגירת תיק מחוסר בראיות – אין די בראיות שנאספו על מנת לגבש תשתית ראייתית המספיקה להעמדה לדין. אם לאחר בדיקת כל הראיות בתיק מגיעים למסקנה כי אלו מותירות ספק לגבי חפותו של החשוד אזי יש לסגור את התיק בעילה זו.
  • נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין – כלומר נמצאו ראיות אך חומרת המעשה והנסיבות  הן כאלה המצדיקות את סגירת התיק הפלילי. ככל שהמעשה והנזק שנגרם בפועל למתלונן חמורים יותר,  כך תהיה הנטייה להעמיד לדין. בשלב זה ניתן משקל גם לנסיבות האישיות של החשוד בביצוע העבירה כגון גילו, מצבו הבריאותי, עברו הפלילי וכדומה.
  • "אין אשמה פלילית" – לאחר איסוף הראיות ובחינת חומרי החקירה לא עולה כל חשד כי בוצעה עבירה פלילית.

במקרים שבהם המשטרה החליטה על סגירת התיק בעילות של חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, על אף העובדה כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד.

לעומת זאת, היה והמשטרה החליטה על סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה, יימחק רישומו של התיק מהרישום המשטרתי.

בהתאם לחוק הסדר הדין הפלילי, במקרים בהם המשטרה מחליטה על סגירת התיק כנגד חשוד, מכל אחת משלושת העילות המפורטות לעיל, המשטרה שולחת הן לחשוד והן למתלונן הודעה בדבר סגירת התיק. לעיתים המשטרה מפרטת בגין איזו עילה, מבין שלושת העילות הנ"ל, נסגר התיק ולעיתים מיידעת את החשוד כי יש באפשרותו לפנות לתחנה לשם בירור.

כך קובע סעיף 62(ב) (1):

" על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי החשוד רשאי לברר את עילת סגירת התיק באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על ידי המשטרה ושפורטו בהודעה".

עם העברת המכתב האמור, עומדת בפני החשוד (לשעבר) האפשרות לפנות אל הגורם שהחליט על סגירת התיק, בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­אמת הדבר כי החלטה שלא להעמיד לדין מביאה להנחת רווחה ואולם אל לכם לשכח כי התיק עדיין מופיע ברישום המשטרתי ויכול, פעמים רבות, להוות מכשול גדול עבור רבים מכם הן מבחינת תעסוקתית והן במישורים אחרים בחייכם.

משכך, קיימת חשיבות רבה בהסתייעות בעורך דין בשלב בו אדם מעוניין להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה. בקשה זו מוגשת מכח סעיף 64 לחוק הסדר הדין הפלילי המעגן את זכויותיו של חשוד לפנות בבקשה האמורה.

לצוות המשרד יש את הכלים, הידע, הניסיון והשפה משפטית. כל אלו יש בהם כדי לעלות את סיכויי ההצלחה בבקשה ולהבי את התוצאה המיוחלת – סגירת התיק בעילה של "אין אשמה" ומחיקתו מהרישום הפלילי.

הלקוח שהיה בטוח בחפותו, פנה למשרדנו לשם סיוע בהגשת הבקשה לשינוי עילת הסגירה.

לצורך האמור, צוות המשרד פנה למשטרת מוריה ירושלים בבקשה לצילום תיק החקירה. לאחר בחינה מדוקדקת של הראיות , פנה צוות המשרד בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה ולסגירת התיק מ"חוסר אשמה" במטרה להביא למחיקתו של התיק מרישומי המשטרה.

בבקשה זו הובאו, בין היתר, הטענות הבאות:

  • הלקוח נעדר כל עבר פלילי.
  • המצב הנפשי בו היה שרוי הלקוח בעת ביצוע המיוחס לו בשל מצבו הרפואי הקריטי של אביו.
  • התנהלות המתלונן שהובילה להסלמת האירוע, כזו שאינה הולמת ומצופת מאיש צוות רפואי.
  • הלקוח הורחק ,על פי החלטת קצין ביטחון של בית החולים, מהמחלקה לטיפול נמרץ. בזמן זה, אביו של הלקוח נפטר ונמנעה ממנו האפשרות לפקוד את מיטת אביו ברגעיו אחרונים.
  • על אף שעלה ממספר עדויות כי המתלונן הוא זה שאיים ראשון, הוא לא זומן לתחנת המשטרה ולא נחקר תחת אזהרה
  • כשלים חקירתיים- עדים רבים לאירוע, שעלו מתוך עדויות בתיק, כלל לא זומנו לחקירה מסירת עדות.
  • הפנייה להנחיות פרקליט המדינה שעניינן סגירתצ תיקים בעילת "חוסר ראיות "ובעילת "חוסר אשמה"

לאחר בחינת הבקשה הוחלט בתחנת משטרת מוריה ירושלים לקבל את מלוא הטענות אשר הועלו על ידינו בבקשה, והוחלט על סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה".

המשמעות של סגירת התיק ב"חוסר אשמה" הינה מחיקתו של התיק מהרישום המשטרתי של הלקוח ומחיקת הכתם על עברו שהיה בו כדי לפגוע  בעתידו.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית