contact-us צור קשר

מה זו עבירת תקיפת עובד ציבור? ומה העונש עליה?

החוק מייחס לעבירות המבוצעות כלפי עובדי ציבור חומרה יתרה ולכן החוק קובע עבירה ספציפית למי שמבצע עבירה של תקיפת עובד ציבור.

החוק קבוע עונש מאסר של עד שלוש שנים כלפי מי שתקף עובד ציבור או מי שמבצע את תפקידו על פי דין או נותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו.

חוק העונשין קובע כי עובדי ציבור הם אלה : עובד מדינה, עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית, עובד מועצה דתית, עובד המוסד לביטוח לאומי, עובד בנק ישראל, עובד ההסתדרות הציוניות העולמית, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, עובד לשכת שירות התעסוקה, עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה. נושא משרה או תפקיד על פי חוק או דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית או בחברה מעורבת. וכמובן חייל בצבא הגנה לישראל המבצע את המוטל עליו על פי החוק.

החוק קובע עונש מאסר של עד חמש שנים למי שמבצע עבירה של תקיפת עובד ציבור בנסיבות מחמירות כלפי מי שביצע את העבירה מתוך כוונה להכשיל את עובד הציבור בעבודתו או למנוע ממנו מלמלא את תפקידו. וכן מי שביצע עבירה של תקיפת עובד ציבור כאשר הוא מזויין בנשק חם או קר או כאשר מדובר בתקיפה שבוצעה על ידי שני אנשים או יותר.


עבירות סמים | תחומי התמחות המשרד | הצלחות המשרד


נחקרת בחשד לביצוע עבירה של תקיפת עובד ציבור? הוגש נגדך כתב אישום? התקשר/י – 077-9969352


התוכן באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, אין בו בכדי להוות ייעוץ משפטי מטעם עורך דין או תחליף לו. השימוש וההסתמכות על התוכן הנמצא באתר הם באחריות המשתמש בלבד.

לקביעת פגישה

השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר