contact-us צור קשר

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג מקצועי מול רשויות המדינה ובעלי קשר ישיר להליך הפלילי.

בתחום המשפט המנהלי, מתמחה משרדנו בטיפול:

  • ייצוג בפני ועדת השחרורים – "שליש".
  • ייצוג בעתירות אסיר.
  • החלטה על הפסקת עבודות שירות.
  • עתירות כנגד הממונה על כלי ירייה.
  • צו סגירה מנהלי לעסקים.
  • ייצוג בפני ועדת מומחים ארצית למתן פטור לעברייני מין.