לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

הפרעת שוטר במילוי תפקידו – שינוי עילת סגירה לאין אשמה!

לקוח המשרד נחקר תחת אזהרה בתחנת משטרת יפתח בחשד לביצוע  עבירה של הפרעת שוטר במילוי תפקידו.

חוק העונשין קובע בסעיף 275 – הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו כך:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים".

לקוח המשרד נחקר בתחנת משטרת יפתח בחשד לכך שבמהלך שנת 2011 חתם הלקוח על מסמך המכיל פרטים שקריים אודות נהג ברכב ובכך הפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו והכשיל אותו.

על פי העובדות הלקוח הצטרף לאדם אחר לבילוי לילי בעיר תל אביב. הנסיעה הלוך וחזור בוצעה באמצעות רכבו של האחר. בדרך חזור, בדרכם לביתם באזור הדרום, נתקלו במחסום משטרתי אקראי  לאכיפת האיסור על נהיגה בשכרות. האחר שנהג ברכב נכשל  בבדיקה וכשנשאל על ידי השוטרים לפרטיו, מסר פרטים כוזבים אודותיו ובכך ביצע עבירה של הכשלה והפרעה של שוטר העת מילוי תפקידו. הלקוח נרדם בזמן הנסיעה, התעורר בהגיעם למחסום ובזמן הבדיקה שהה ברכב בזמן שהאחר ירד מהרכב לצורך הבדיקה.

הליך של סגירת תיק פלילי יכול להיעשות באחת משלושת עילות הסגירה, כאשר לכל אחת מהן משמעות אחרת:

  • סגירת תיק מחוסר בראיות –אין די בראיות שנאספו על מנת לגבש תשתית ראייתית המספיקה להעמדה לדין. אם לאחר בדיקת כל הראיות בתיק מגיעים למסקנה כי אלו מותירות ספק לגבי חפותו של החשוד אזי יש לסגור את התיק בעילה זו.
  • נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין –  כלומר נמצאו ראיות אך חומרת המעשה והנסיבות  הן כאלה המצדיקות את סגירת התיק הפלילי. ככל שהמעשה והנזק שנגרם בפועל למתלונן חמורים יותר,  כך תהיה הנטייה להעמיד לדין. בשלב זה ניתן משקל גם לנסיבות האישיות של החשוד בביצוע העבירה כגון גילו, מצבו הבריאותי, עברו הפלילי וכדומה.
  • "אין אשמה פלילית" – לאחר איסוף הראיות ובחינת חומרי החקירה לא עולה כל חשד כי בוצעה עבירה פלילית.

במקרים שבהם המשטרה החליטה על סגירת התיק בעילות של חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, על אף העובדה כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד.

לעומת זאת, היה והמשטרה החליטה על סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה, יימחק רישומו של התיק מהרישום המשטרתי.

בהתאם לחוק הסדר הדין הפלילי, במקרים בהם המשטרה מחליטה על סגירת התיק כנגד חשוד, מכל אחת משלושת העילות המפורטות לעיל, המשטרה שולחת הן לחשוד והן למתלונן הודעה בדבר סגירת התיק. לעיתים המשטרה מפרטת בגין איזו עילה, מבין שלושת העילות הנ"ל, נסגר התיק ולעיתים מיידעת את החשוד כי יש באפשרותו לפנות לתחנה לשם בירור עילת סגירת התיק.

כך קובע סעיף 62(ב) (1) לחוק הסדר הדין הפלילי:

" על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי החשוד רשאי לברר את עילת סגירת התיק באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על ידי המשטרה ושפורטו בהודעה".

עם העברת המכתב האמור, נפתחת בפני החשוד (לשעבר) האופציה לפנות אל הגורם שהחליט על סגירת התיק, בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­במקרה ש סגירת תיק פילי, רבים חשים הקלה ומסתפקים בהחלטה שלא להעמידם. עם זאת, רבים לא מבינים תא המשמעות של העבודה כי התיק התיק עדיין מופיע ברישום המשטרתי ויכול, פעמים רבות, להוות מכשול גדול עבור במישורים שונים בחייהם.

משכך, אין צורך להכביר במילים באשר לחשיבות המכרעת בהסתייעות בעורך דין בשלב בו אדם מעוניין להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה. הבקשה  מוגשת מכח סעיף 64 לחוק הסדר הדין הפלילי, סעיף המעגן את זכויותיו של חשוד.

צוות המשרד מונה עורכי דין ותיקים אשר להם הכלים, הידע, הניסיון והשפה המשפטית הנדרשים כדי לעלות את סיכויי ההצלחה בצורה משמעותית ולהביא לסגירת התיק בעילה של "אין אשמה" ומחיקתו מהרישום הפלילי. אדם שתיק זה היה תיקו היחיד, משמעות הדבר כי הוא יכול לדווח כי הוא אינו בעל עבר פלילי.

הלקוח שסרב להשלים עם החלטת המשטרה על סגירת התיק בעילה של "נסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירה/העמדה לדין, ופנה למשרדנו לשם סיוע בהגשת הבקשה לשינוי עילת הסגירה.

במקרה של פנייה מסוג, צוות המשרד פונה לתחנת המשטרה בבקשה לצילום תיק החקירה. צילום התיק הינו שלב בלתי נפרד מהליך הגשת הבקשה שכן חשיפתנו לראיות מסייעת לנו לטעון לגופו של עניין בבקשה. לאחר בחינה מדוקדקת של הראיות , פונה צוות המשרד בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה ולסגירת התיק מ"חוסר אשמה" במטרה להביא למחיקתו של התיק מרישומי המשטרה.

בבקשה זו הובאו, בין היתר, הטענות הבאות:

  • הלקוח נעדר כל עבר פלילי. תרם למדינה רבות לאור שירות של 10 שנים בכוחות הביטחון.
  • הלקוח הוא לא זה שביצע את העבירה בפועל אלא אותו אחר.
  • הלקוח היה ברכב שעה שהאחר נבדק מחוץ לרכב על ידי המשטרה וכלל לא שמע את האחר מוסר את פרטים כוזבים.
  • הלקוח התבקש על ידי השוטרים לחתום על מסמכים ואולם ציין כי אין הוא יודע היטב לקרוא בשפה העברית ומשכך אינו מבין על מה חותם והכל זאת המשטרה התעקשה על חתימתו.
  • הפנייה להנחיות פרקליט המדינה שעניינן סגירת  תיקים בעילת "חוסר ראיות "ובעילת "חוסר אשמה"

לאחר בחינת הבקשה הוחלט בתחנת משטרת מוריה ירושלים לקבל את מלוא הטענות אשר הועלו על ידינו בבקשה, והוחלט על סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה".

המשמעות של סגירת התיק ב"חוסר אשמה" הינה מחיקתו של התיק מהרישום המשטרתי של הלקוח ומחיקת הכתם על עברו שהיה בו כדי לפגוע  בעתידו.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית