לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

החזקת סמים שלא לצריכה עצמית- ביטול הרשעה

החזקת סמים שלא לצריכה עצמית- ביטול הרשעה

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בנצרת המייחס לו עבירות הניגוד לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג-1973 (להלן יקרא: "פקודת הסמים").

 

בהתאם לעובדות כתב האישום הלקוח החזיק בביתו במקומות שונים סמים מסוגים שונים וזאת ללא כל היתר כדין או רישיון מהמנה לכך:

  1. 14 טבליות של סם מסוכן מסוג MDMA.
  2. 017 גרם נטו של סם מסוכן מסוג MDMA.
  3. 82 גרם נטו של סן מסוכן מסוג חשיש.

 

כתב האישום ייחס ללקוח עבירה של החזקה/שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית.

 

פקודת הסמים קובעת בסעיף 7(א) כך:

" לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל."

 

בסעיף 7(ג) לפקודת הסמים נקבע העונש בגין ביצוע העבירה:

" העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.."

 

כלומר בהתאם לפקודה העונש בצידה של עבירת שימוש/החזקה שלא לצריכה עצמית הינו  20  שנות מאסר!!

 

הלקוח הגיע אל המשרד כאשר בידיו כתב האישום ומועד הדיון מתקרב.

צוות המשרד פנה במהירות אל יחידת התביעות הפלילי בנצרת בבקשה לצלם את חומר החקירה בטרם הדיון.

טרם דיון ההקראה  (דיון בו ביהמ"ש מקריא לנאשם את כתב האישום שהוגש כנגדו) בעניינו של הלקוח, צוות המשרד פנה במהירות לביהמ"ש בבקשה לשלח אותו אל שירות המבחן לששם בחינת התאמה להעבירו לבית משפט קהילתי.

 

מהו בית משפט קהילתי?

מדובר בבתי משפט שמטרתם לספק פתרונות לנאשמים רצידיוויסטים (עבריינות חוזרת). ההנחה ונקודת המוצא של בתי משפט אלו הינה, שחלק גדול מהעבירות הפליליות מבוצעות בשל בעיות חברתית, כלכליות, משפחתיות ומשכך קיים הצורך להתמודד לא רק עם העבירה עצמה אותה ביצע הנאשם אלא גם לתת מענה לגורמים שהביאו אותו לבצע את העבירה. מטרתם היא צמצום העבריינות ומתן מענה אישי של הליך שיקומי מותאם שיהווה תחליף למאסר. ההליך השיפוטי בבית משפט קהילתי נעשה במעורבות גם של גורמי הרווחה וקהילה.

 

הלקוח נמצא מתאים על ידי שירות המבחן, ביהמ"ש קיבל את בקשתנו והעביר את הלקוח לבימ"ש קהילתי. לאחר זמן מה, בשל עומס בעבדותו של הלקוח, שהקשה עליו במחויבות בלקיחת חלק מהתוכנית של שירות המבחן, ביקש הלקוח לשוב לבימ"ש רגיל.

 

לאחר דין ודברים עם התביעות, הגענו עם התביעות להסכמה כי הלקוח יודה ויופנה לשירות המבחן אשר יבחן את עניין העונש ויתן דעתו באשר לאפשרות להימנע מהרשעה. הצדדים לא הגיעו להסכמה באשר לעונש שיוטל על הלקוח.

 

____________________________________________________________________

מה זה ביטול הרשעה?

כאשר בית המשפט מוצא כי אדם אשם בביצוע עבירה פלילית הכלל הוא כי יש להרשיעו בדין בגין המיוחס לו. עם זאת, קיימים מקרים חריגים, בהם בית המשפט, לפני מתן גזר הדין, רשאי לבחור לסיים את ההליך הפלילי בדרך אחרת הקרויה – ביטול הרשעה/אי הרשעה/ אשמה ללא הרשעה.

 

בעניין זה, חוק סדר הדין הפלילי קובע בסעיף 192א'- ביטול הרשעה

 "הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה, כאמור בסעיף 72(ב) לחוק העונשין, בלא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

 

התנאים לסיום הליך פלילי באי הרשעה

על פי פסיקת בית המשפט העליון ב-ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, על מנת לבחון שאלת ביטול הרשעתו של נאשם בדין יש לבחון שני תנאים מצטברים :

האחד- על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם. בימ"ש מתחשב בפגיעה בפרנסה (פיטורים עקב הרשעה וכדו'), פגיעה בדימוי העצמי, פגיעה בהליך השיקומי אותו החל הנאשם ועוד. בתי המשפט דורשים הוכחת נזק קונקרטי, ולא נזק "תאורטי".

השני-  וכי סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים. בתנאי זה בימ"ש מתייחס לחומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, לפגיעה שנגרמה בפועל וכדומה.

 

במקרים רבים יעשה בית המשפט יסתייע בשירות המבחן ויפנה את הנאשם לקבלת תסקיר לעניין אי ההרשעה. ואולם, על אף החשיבות בקבלת תסקיר חיובי, התסקיר  אינו מחייב את ביהמ"ש אשר לו נתון שיקול הדעת באשר להחלטה אם להרשיע או להימנע מהרשע.

 

מכאן, החשיבות הרבה בהיוועצות עם עו"ד כבר בשלב קבלת כתב האישום היות ולהרשעה בפלילים  משמעות מכרעת על המשך חייו של אדם והתקדמותו האישית והמקצועית.

 

מה המשמעויות של אי הרשעה?

להרשעה פלילית יכולות להיות משמעויות הרות גורל על חייו של אדם. החל מכך שהרשעה בפלילים יכולה לסגור בפניו דלתות רבות בין אם במציאת עבודה, קידום בעבודה, קבלת רישיון לעסוק במקצוע מסוים, קבלת רישיון לנשק, כניסה למקומות הדורשים העדר עבר פלילי, הוצאת ויזה למדינות שונות, קבלת אזרחות ועוד.

 

לעומת זאת, ההליך של ביטול הרשעה למעשה בית המשפט קובע כי אותו אדם ביצע את המיוחס לו אך מאפשר לסיים את ההליך הפלילי ללא הותרת הכתם, ההרשעה הפלילית, על עברו ועל עתידו של אותו אדם. למעשה אותו אדם יכול להצהיר כי הוא מעולם לא הורשע בבית משפט ובכך למעשה מקומות שונים אשר היו נסגרים בפניו עקב אותה ההרשעה נותרים פתוחים.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________­

 

בתיק זה, לאחר שהלקוח הודה, לקח אחריות מלאה, הופנה לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר לעונש. לאחר הנחייה וליווי של הלקוח, שירות המבחן התרשם כי הלקוח מבין את חומרת המעשים, מסר בדיקות שתן נקיות, לוקח אחריות מלאה, נעדר דפוסים עברייניים מושרשים, נעדר התמכרות או תלות בסמים ומשתף פעולה באופן מלא עם גורמי הטיפול. לאור האמור שירות המבחן ממליץ לאמץ את הפן השיקומי ולהימנע מהרשעה בדין.

 

בדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביקשה המדינה כי על הנאשם יוטל עונש שכולל  6 חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס ופסילת רישיון נהיגה בפועל ועל תנאי, זאת לאור העבירות החמורות שיוחסו לו.

 

בבית המשפט,  צוות המשרד טען ארוכות וביקש לקבל את המלצת שירות המבחן.

לאחר ששמע את טיעוני שני הצדדים, בחר בית המשפט השלום בנצרת, כבוד השופטת רות שפילברג כהן, לאמץ את טיעוני ההגנה במלואם. בית המשפט קבע – הלקוח לא יורשע.

 

על הלקוח הוטל יחד עם ביטול הרשעתו גם צו מבחן לפרק זמן של 12 חודשים, המשמעות היא שבכל התקופה על הנאשם להיות בקשר טיפולי רציף עם שירות המבחן ולקחת חלק בכל הליך טיפולי שיידרש. בנוסף הוטל על הנאשם עונש של של"צ (שירות לתועלת ציבור) בהיקף של 140  שעות והתחייבות להימנע מעבירות על פי פקודת הסמים.

משרד עורך דין פלילי – נדב גרינוולד

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית