משפט מנהלי

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג מקצועי ואמין כאשר הם באים במגע עם רשויות המדינה ועם גורמים מנהליים.

בין היתר מעניק המשרד ייצוג בפני ועדת השחרורים מה שנקרא "וועדת שליש" בבתי הסוהר, לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, ייצוג אסירים ועצורים בעתירות עקרוניות כנגד שירות בתי הסוהר נגד תנאי כליאה ומעצר, עתירות נגד הפרדה, הפסקה מנהלית של עבודות שירות, עתירות למתן חופשה וכנגד שלילת ביקורים. כמו כן המשרד מייצג את לקוחותיו בהגשת ערר על החלטת הממונה למתן רישוי כלי ירייה על התליית רישיון להחזקת כלי ירייה או על ביטול רישיון להחזקת כלי ירייה, המשרד מייצג את לקוחותיו בשימועים ובעתירות כנגד צווי סגירה מנהליים לעסקים ובביטול רישיון עסק, וכן בייצוג בפני ועדת מומחים ארצית למתן פטור ממניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.

ייצוג בפני ועדת השחרורים (ועדת שליש), ייצוג בעתירות נגד שירות בתי הסוהר כנגד תנאי כליאה ומעצר, עתירות נגד הפרדה, הפסקה מנהלית של עבודות שירות, עתירות למתן חופשה וכנגד שלילת ביקורים. ערר על החלטת הממונה למתן רישוי כלי ירייה על התליית רישיון כלי ירייה, ייצוג בשימוע ועתירה כנגד צו סגירה לעסק, וייצוג בפני ועדת מומחים ארצית למתן פטור ממניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, ועוד.

עבירות סמים